Mesaj

Tıbbi Tahlil Lab. Hizmetleri

Tıbbi Tahlil Lab. Hizmetleri

Sağlık Taramaları
Portör Taraması
Periyot:  3 ayda 1
Deney Parametreleri: Boğaz kültürü
Burun kültürü Gaita kültürü mikros-kobisi Yasal Zorunluluk: 1593 Sayılı UHK nun 126 ve 127.  Maddeleri gere-ği gıda ile temas edenler.
 
Hepatit B Taraması
Periyot:  3 ayda 1
Deney Parametreleri: HBSag Kan alınarak sarılık testi uygulanır
Yasal Zorunluluk: 1593 Sayılı Yönetmelik Madde 126
 
Odyometri Taraması
(İşitme Testi)
Periyot:  Yılda 1
Deney Parametreleri: Standartlara uygun cihazlar ve programlar ile uygulanmaktadır Yasal Zorunluluk: •14765 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 78/4-5
 
SFT  (Solunum Fonksiyon Testi)
Periyot:  Yılda 1
Deney Parametreleri: Standartlara uygun cihazlar ve programlar ile uygulanmaktadır. Yasal Zorunluluk: •14765 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76
 
Akciğer Grafisi
Periyot:  Yılda 1
Deney Parametreleri: Standartlara uygun cihazlar ve proğramlar ile uygulanmaktadır. Yasal Zorunluluk: 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanununun amir ve hükmü gereğini kapsayan işyerleri.
 
Tetanoz Aşısı
Periyot:  Metal Sektöründe Yılda 1
Diğer sektörlerde 5 Yılda 1 
Deney Parametreleri: Yetkili personel tarafından 5 yılda bir tekrarlanarak uygulanır. Yasal Zorunluluk: 14765 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
Madde 86
 
Kan Grubu Tayini
Periyot:  İşe Girişlerde 
Deney Parametreleri: Yetkili personel tarafından tahlil edilmektedir. Yasal Zorunluluk: İşe Girişlerde Zorunludur. Personel özlük dosyasında bulundurulması gerekmektedir.