Mesaj

Yangın Eğitimleri

Yangın Eğitimleri

Yangından korunma ve söndürme çalışmaları hakkında eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik”ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır. Eğitimler Temel Yangın Eğitimi ve İleri Yangın eğitimi olmak üzere iki kısımda icra edilmektedir.

Yangın Eğitimleri

Temel Yangın Eğitimi

Bina ve tesislerin bünyesinde yer alan çalışan tüm personel ve Acil Yangına Müdahale Ekipleri için verilmektedir.

Yangın Risk Analizi

İşyeri içerisinde bina ve tesislerin yangın öncesi alınması gereken planlarını kapsar.

Yangın Güvenliği Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşlar tarafından muhtemel yangın olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerin tavsiyeleri verilmektedir.

 

Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı

Acil durum eğitimlerindeki hedeflenen amaç bina ve tesislerdeki personelin olası yangın ve doğal afet sonrası yapması gereken işlemleri kapsamaktadır.