Mesaj

Acil Durum ve Tahliye Eğitimleri

Acil Durum ve Tahliye Eğitimleri

Acil durum ekibine yönelik Eğitimler verilmekte ve Tahliye tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

6331 Sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11.-12. maddesi ve 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği ; İşveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek yangın acil durumlarını önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel yangın acil durumları belirlenmesini ve bunların çevreye ve çalışma ortamlarına vereceği olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Bu planın amacı, yangın gibi acil durumlarda süratli ve doğru karar alınmasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma  planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir. Yangın Acil Eylem Planı oluşturulduktan sonrasında aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

·         Yangın acil durum esnasında kesinlikle panik yapmadan sakin davranmaya dikkat edilmelidir.

·         En yakın yerdeki alarm butonuna basılmalı ve elektrikler kesilmeli, doğal gaz kapatılmalıdır.

·         Gerekli yerler aranıp durum bildirilmelidir.  (İtfaiye-110, Ambulans-112, Polis-155, Jandarma-156)

·         “Ne, nerede, nasıl oldu ve sonuçlar” hakkında bilgi verilmelidir.

·         Yangına müdahale durumunda yangın çeşidine göre uygun cinste yangın söndürme cihazı kullanın. Elektrik yangınlarına karşı asla sulu söndürme yapmayın.

·         Acil yangın Söndürme ekiplerinin  yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor.

·         Olay sırasında karışıklığı önlemek ve daha hızlı hareket edebilmek için daha önceden bu gibi durumlarda kimin ne yapacağı ile ilgili görev dağılımı yapılmalıdır. (Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, İlkyardım Ekibi)

·         Bu amaçla firmaların acil durum planlamasını yapmaları ve Binaların Yangından korunması hakkında yönetmelik madde : 129 (1) ‘de belirtildiği gibi en az yılda bir tatbikatla personelin eğitimini ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki ‘refleks’ süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırmayı hedefliyoruz. Acil durum planı eğitim ve tatbikatlarından elde ettiğimiz sonuçları, risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksiklerinin giderilmesini sağlıyoruz.

 Bu planda;

·         Acil durum planı genel esasları,

·         Acil durum organizasyonu ve görevi,

·         Acil durum ekipleri ve görevleri,

·         Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,

·         Acil durum prosedürleri,

·         Gerekli araç, gereç ve malzemeler,

·         Acil durum iletişim listesi

·         Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,

·         Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması