Mesaj

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda patlamadan korunma dokümanı işyerlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”  kapsamındaPatlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Bu yönetmelik kapsamında;

Madde 6 – (1) İşveren, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”İş Sağlığı ve Güvenliği Risk

Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır;

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü,

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Madde 10 – (1) İşveren 6.maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan korunma dokümanında;

·         Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

·         Belirtilen riskler için alınacak önlemler,

·         İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler,

·         Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler,

·         Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı,

·         İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı,

işyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA;

1.       Proses şartları

2.       Kimyasal Maddelerin Özellikleri

3.       Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

4.       Tutuşturucu Kaynaklar

5.       Havalandırma Özellikleri

6.       Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması

7.       Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi

8.       Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme

9.       Patlamanın Etkisinin Azaltılması

Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.