Mesaj

İç Ortam Ölçümleri

İç Ortam Ölçümleri

Çalışma ortamında noktasal ve bölgesel olarak yapılması gerekli ölçümler yapılmaktadır.

ÖLÇÜM ADI

İLGİLİ MEVZUAT

ÖLÇÜM PERİYODU

Gürültü Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78

Gürültü Yönetmeliği

Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.

1)Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

2)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

3)Sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

4)Herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde,

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Haritası

Gürültü Yönetmeliği

Aydınlatma Ölçümü – Gündüz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 16, 17, 18

Aydınlatma Ölçümü – Gece

Termal Konfor Ölçümü
(sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 20, 21

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Toz Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Dozimetrik Toz Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Gaz ve Buhar Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 60

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 15

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Titreşim Ölçümü

Titreşim Yönetmeliği