Mesaj

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu uygulamaları hakkında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;
• İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,
• Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması,
• Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
• Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,
• İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,
• ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması,
• Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
• Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, Personel El Kitabı vb. hazırlanması,
• Dökümantasyon çalışmalarının hazırlanması,
• Asgari işçilik oranlarının tespiti ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “İlişiksizlik Belgeleri”nin alınması,
• Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
• Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
• SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, vb. tüm süreçlerde yerinde ziyaret, telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek sağlanmasını içermektedir.