Mesaj

İlk Yardımcı Eğitimi

İlk Yardımcı Eğitimi

Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili olarak, kurumumuzda ilk yardımcı eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimlerimiz; konularında uzman ve deneyimli doktor ve üniversite mezunu eğitimci Hemşire  tarafından verilmektedir. Eğitimlerimiz interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli projeksiyon kullanılarak, konu ile ilgili video gösterimleri ve erişkin-çocuk ve bebek maketler üzerinde verilmektedir. Eğitim öncesi katılımcılara bir ön test yapılmakta ve katılımcıların ilkyardım bilgileri ölçülmektedir. Eğitim sonunda yapılan son test ile eğitim süresince nelerin öğrenildiği konusunda katılımcıların kendi objektif gözlemlerini yapmaları sağlanmaktadır. Eğitim boyunca öğrenilen bilgiler pratik sınav soruları ve uygulamaları ile pekiştirilmektedir. İlkyardım eğitimlerine: şirketler, fabrikalar, atölyeler, okullar, sürücü kursları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kamu kuruluşları, üniversiteler, aileler ve ilkyardımı öğrenmek isteyen tüm birey ve tüm kuruluşlar katılabilirler.

İlkyardım Eğitim Programı

Eğitimlerimiz uluslararası standartlarda toplam 16 saatlik “Temel İlkyardım Eğitimi” ve 40 saatlik “Standart İlkyardım Eğitimi” olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmıştır. Sertifikalı ilkyardım eğitimleri dışında “Toplu Bilgilendirme Semineri” ve “Güncelleme Eğitimi” olmak üzere iki çeşit daha eğitimimiz bulunmaktadır.

A. Temel Sertifikalı İlkyardım Eğitimi; (Kanunen zorunlu eğitim)

Eğitim Süresi : 16 Saat

2 Gün 8′er saat

B. Standart Sertifikalı İlkyardım Eğitimi programı;

Eğitim Süresi : 40 Saat

5 Gün 8′er saat

C. Toplu Bilgilendirme Eğitimleri

Kalabalık gruplara 4 – 8 saat süreli eğitim verilir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

D. Güncelleme Eğitimi

Eğitimden 3 sene sonra verilen güncelleme eğitimleridir.

 

Eğitim Yeri

İlkyardım eğitimlerimizi modern ve teknolojik kendi eğitim salonumuzda verebildiğimiz gibi iş kaybının önüne geçilmesi amacıyla, uygun gördüğünüz gün ve saatlerde kendi iş yerlerinizde de vermekteyiz.

Sertifikasyon

Temel veya Standart ilkyardım eğitimlerine eksiksiz katılan kişiler program sonunda İl Sağlık Müdürlüğü’ nün belirlediği tarihte yapacağı yazılı sınava gireceklerdir. Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır. Yazılı sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır. Katılımcıların iki sınav hakkı vardır. Bu sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara T.C Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlikleri verilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılacak olan tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre sonunda kısa süreli tekrar eğitimi ile sertifika süresi uzatılmaktadır.

Katılımcı Sayısı: Bir grupta katılımcı sayısı en az 10 en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Ücretlendirmeye dahil olan hizmetlerimiz şunlardır:

·         Sınav giriş ücretleri (Maksimum 2 sınav)

·         Temel İlkyardım Bilgileri Kaynak Kitabı

·         Eğitim materyalleri

·         Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikası

·         Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Kimliği

Eğitimlerde kullandığımız ekipmanlar:

·         Tablolar, ilkyardım malzemeleri (maske, sargı bezi, üçgen bandaj, atel vb.)

·         CPR mankenleri (Erişkin, çocuk ve bebek manken) kullanılmaktadır.

·         Yabancı kaynaklı film gösterimleri

·         Bilgisayar

·         Projeksiyon

İlkyardım Eğitim Merkezimiz tarafından verilen sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda sertifika sahibi tekrar bir sınava girmek zorundadır. Bu sınavda başarılı olduğu taktirde mevcut olan sertifikası yenilenir. Başarısız olduğunda ise aldığı eğitimin yarı süresi kadar bir eğitim almak zorundadır. Bu eğitimden sonra gireceği sınavda başarılı olduğu taktirde sertifikası yenilenir.

Eğitim şekli

Eğitimler, Sağlık Bakanlığı eğitmen sertifikasına sahip doktor ve üniversite mezunu eğitmenler tarafından verilmektedir.

Katılımcıların öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla eğitim interaktif olarak örnek olaylar gösterilerek anlatılmaktadır.

Eğitim konuları; eğitim materyalleri üzerinde her katılımcının uygulayarak öğrenmesi esasına dayalı gerçekleştirilmektedir.

Eğitimde kullanılan materyaller (üçgen bandaj, manken, sargı bezi, atel vb.) tarafımızdan temin edilmektedir.

Sınıflar en az 10 en çok 20 kişi olarak planlanmaktadır.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacak sınavda başarılı olanlar “Temel İlkyardımcı Sertifikası” alacaklardır.

Eğitim Başlıkları

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? İlkyardımcı kimdir? İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır? Hayat kurtarma zinciri nedir? İlkyardımın ABC si nedir?

2-HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir? Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta / yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? Hasta yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır? Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ: Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir? Hava yolu tıkanıklığı nedir? Dış kalp masajı nasıl yapılır? Yapay solunum nasıl yapılır? Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4-KANAMALARDA İLKYARDIM: Kanama nedir? Kaç çeşit kanama vardır? Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir? Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır? Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır? Şok nedir? Kaç çeşit şok vardır? Şok belirtileri nelerdir? Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir? Şok pozisyonu nasıl verilir?

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir? Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir? Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir? Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM: Yanık nedir? Kaç çeşit yanık vardır? Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Yanıklar nasıl derecelendirilir? Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir? Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir? Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Sıcak çarpması belirtileri nelerdir? Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? Donuk belirtileri nelerdir? Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM: Kırık nedir? Kaç çeşit kırık vardır? Kırık belirtileri nelerdir? Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir? Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Burkulma nedir? Burkulma belirtileri nelerdir? Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır? Çıkık nedir? Çıkık belirtileri nelerdir? Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır? Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır? Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tespit yöntemleri nelerdir?

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM: Bilinç kaybı nedir? Bilinç kaybı nedenleri nelerdir? Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir? Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır? Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir? Havale nedir? Havale nedenleri nelerdir? Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir? Ateş nedeniyle oluşan havale nedir? Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır? Sara krizi ( Epilepsi) nedir? Sara krizinin belirtileri nelerdir? Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır? Kan şekeri düşüklüğü nedir? Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir? Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür? Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür? Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır? Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir? Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir? Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM: Zehirlenme nedir? Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır? Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM: Hayvan ısırmaları neden önemlidir? Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Arı sokmalarının belirtileri nelerdir? Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir? Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir? Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir? Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11-GÖZ. KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM: Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM: Boğulma nedir? Boğulma nedenleri nelerdir? Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir? Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ: Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir? Acil taşıma teknikleri nelerdir? Sürükleme yöntemleri nelerdir? Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir? Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir? Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

http://www.kurtaran.org/ilkyardim-yonetmeligi-ek/