Mesaj

Sertifikalı İş Güvenliği Eğitimleri

Sertifikalı İş Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Uygun olarak eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuzca düzenlemekte olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz sürekli iyileştirme prensiplerini esas alacak şekilde planlanmaktadır. Tüm eğitimlerimiz yasal gereklilikler ışığında düzenlenmektedir.

Eğitimlerimiz Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmekte ve belgelendirilmektedir.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma


 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm linki eklenecek