Mesaj

İş Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi

İş Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi

Kazan, kompresör vb. basınçlı kaplar ile vinç, forklift gibi kaldırma araçları periyodik kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti İşçi Sağlık Mühendislik olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

YASAL DAYANAK
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan;
İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

MUAYENE ADI

İLGİLİ MEVZUAT

KONTROL PERİYODU

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse) YILDA BİR yapılmalıdır.

 

Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,

Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,

Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,

Kule Vinç Periyodik Kontrolü,

Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,

Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,

Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,

Caraskal Periyodik Kontrolü,

Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,

Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,

Forklift Periyodik kontrolü,

Lift Periyodik Kontrolü,

Transpalet Periyodik kontrolü,

Halat & Sapan Kontrolleri,

Platform Periyodik Kontrolü,

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,

Tezgâhların Periyodik Kontrolü

 

MUAYENE ADI

İLGİLİ MEVZUAT

KONTROL PERİYODU

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.

 

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Boyler Periyodik Kontrolü

Kompresör Periyodik Kontrolü

Hava Tankı Periyodik Kontrolü,

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

Hidrofor Periyodik Kontrolü

Otoklav Periyodik Kontrolü,

Emniyet Valfi Kontrolü,

 

Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri(Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)

 

 

ELEKTRİK KONTROLLERİ

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Beşinci Bölüm Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

 

i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:

i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetlemeperiyotları bir yılı aşamaz.

Paratoner Topraklama Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 343

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü,

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40

YILDA BİR

 

EKİPMAN ADI

MUAYENE ADI

 

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

 

Buhar kazanları

 

Ø  Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

 

Ø  Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 
 

Kalorifer kazanları

 

Ø  Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

 

Ø  Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

 

Ø   Boyler Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

 

 

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

3Yıl

TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Taşınabilir asetilen tüpleri

 

TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde

TS EN 12863 standardında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Manifoldluasetilen tüp demetleri

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Manifoldlu tüp demetleri

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)

 

10 Yıl

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri)

(yer altı) (1)

 

10 Yıl

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Kullanımdaki LPG tüpleri

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Basınçlı hava tankları(2), (3)

 

Ø  Kompresör Periyodik Kontrolü

 

Ø  Hava Tankı Periyodik Kontrolü

 

Ø  Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

 

Ø  Hidrofor Periyodik Kontrolü

 

Ø   Otoklav Periyodik Kontrolü

 

Ø  Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri(Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Kriyojeniktanklar

 

TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Tehlikeli sıvıların(4)bulunduğu tank ve depolar

 

10 Yıl(5)

API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(4)Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

(5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

 

(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

 

 

 

 

EKİPMAN ADI

MUAYENE ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

 

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3)

 

Ø  Köprü Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø   Tavan Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø  Monoray Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø   Pergel Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø  Kule Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø  Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø  Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø  Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü

 

Ø  Caraskal Periyodik Kontrolü

 

Ø  Halat & Sapan Kontrolleri

 

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4)

Ø  Yük Asansörü Periyodik Kontrolü

 

Ø  Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü

 

Ø  Platform Periyodik Kontrolü

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

 

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

 

Ø  Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

 

İstif Makinesi (forklift,transpalet, lift)

 

Ø  Forklift Periyodik Kontrolü

 

Ø  Transpalet Periyodik Kontrolü

 

Ø  Lift Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Yapı İskeleleri(5),(6)

Ø  Yapı iskeleleri

Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak ve EK- II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilenkriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

 

(6) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

 

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı ResmîGazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme cihazı

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.